Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Bolków-Kamienna Góra

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ).

Na budowie zakończył się okres zimowy.

Prowadzono prace w branży drogowej – Usunięcie humusu na drogach Sekcji I – TG km 41+260 – 41+360, Sekcji III – TG km 51+230 – 51+250. Stabilizacje podłoża na Sekcji II – TG km 45+575 – 45+755. Został wykonany nasyp – Sekcja II D6 W1 km 0+520 – 0+800; 0+940 – 1+140, MOP_WSCH W5 PP14-PP22, MOP_WSCH W14 PP24-PP27, MOP_WSCH W10 PP6-PP9, TG W20 km 49+730 – 49+970. Wykonano wykop rowu – Sekcja II TG 47+300 – 47+400, D10 km 0+500. Sekcja III MOP_WSCH km 50+340.

Prowadzone jest bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu, porządki po wycince i karczowaniu oraz wywóz na miejsca składowe.

Na Obiekcie WS-31 (wiadukt w Gostkowie) prowadzono prace zbrojarskie na filarach w osi C, prace zbrojarskie na filarach w osi D, prace zbrojarskie na fundamencie w osi E oraz wykonano warstwę z betonu niekonstrukcyjnego w osi E – jezdnia lewa.

Na obiekcie WS-36 (wiadukt w Jaczkowie) prowadzono prace zbrojarskie na korpusie w osi A, prace zbrojarskie na skrzydłach w osi A, betonowanie ławy fundamentowej w osi B, wykonano pale Franki w osi D i w osi E.

Na obiekcie PZ-29 wykonano zbrojenie przewodu przepustu, betonowanie ramy przepustu – 1 segment.

Na obiekcie PZ-32 zakończono wykonywanie fundamentów przepustu. Wykonano montaż prefabrykatów skrzynkowych na obiekcie MM-04.1, a na PZ-41 wykonano wykop pod przewód przepustu.

Na obiekcie PG-11.1 wykonano wykop pod fundament A.

Na Tunelu TS-26 na portalu południowym wydrążona nawa wschodnia wynosi 156 m, zachodnia 151,4 m. Prowadzono zabezpieczenie ściany portalowej na portalu północnym, drążenie na portalu północnym nawy wschodniej, która wynosi 19,6 m. Wykonano wykop na portalach w ilości 1218 m3. Prowadzone było torkretownie na skarpach bocznych portalu północnego – 620 m2.

Wykonano wykop w ilości 16484 m3 na Tunelu TS-32.

Prowadzona jest Budowa W9 – przyłącze do MOP-ów, gdzie wykonano wykop, podsypkę i obsypkę piaskową, montaż wodociągu DN 160; montaż studni oraz zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem.

Na Kolizji nr 1/KS1 – przebudowa kanalizacji – Sekcja nr 1 wykonano roboty przygotowawcze.

Trwają prace przy przebudowie rowu – R.02.01.01, cieku Strzegomka.

Wykonano spięcie istniejącego drenażu R_41+600, R_46+300.

Źródło: GDDKiA

Przypominamy, że na naszym portalu można obejrzeć postęp prac budowy drogi S3 na Zadaniu IV (od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa) oraz na Zadaniu III (tunele TS-32 i TS-26, MOP Jaczków). Reportaże dostępne są tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Reply