Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ).

W dniu 6 stycznia 2021 roku rozpoczęto drążenie nitki prawej Tunelu TS-26 portalu południowego. Aktualnie wydrążono 13 m nawy zachodniej i 56 m nawy wschodniej portalu południowego.
Przypominamy, że reportaże z budowy tunelu dostępne są na naszym portalu tutaj.

Obecnie na terenie budowy prowadzone są prace związane z wykonywaniem wykopów w gruntach skalistych i nieskalistych, utrzymaniem wprowadzonych organizacji ruchu, odśnieżaniem dróg technologicznych, karczowaniem drzew oraz porządkami po wycince i karczowaniu. Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze na obiekcie WS-36 (wiadukt w Jaczkowie), gdzie są również wykonywane pale fundamentowe w osi A. Na portalu południowym wykonywane jest drążenie nawy wschodniej i zachodniej Tunelu TS-26 (Nowe Bogaczowice), a na Tunelu TS-32 (Jaczków) przekruszenie skały. Wykonawca prowadzi roboty związane z budową i przebudową sieci wodociągowych. Na przebudowie Cieku Lesk prowadzone jest układanie geowłókniny na wykonanym wykopie, układanie narzutu kamiennego i humusowanie. Na Zbiorniku Retencyjnym ZB_6 prowadzone było odhumusowanie.

W okresie 4-10 stycznia 2021 roku występowały ujemne temperatury, opady śniegu i silne zamglenia powodujące utrudnienia w prowadzeniu robót.

Reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment