Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3.

W ubiegłym tygodniu (7-12 grudnia 2020 roku) na terenie budowy pracowało średnio 146 jednostek sprzętowych (wibromłoty, koparki, spycharki, równiarki, dźwigi) oraz 320 osób.
W zakresie robót drogowych na obszarze węzła Kamienna Góra Północ oraz przy trasie zasadniczej i drogach poprzecznych wykonano:

Trasa główna:
• Osuszanie warstwy nasypu – 30 755 m2
• Nasyp – 20 290 m3
• Odhumusowanie – 5280 m2
• Wymianę gruntu – 7000 m3
• Wykopy – 9660 m3
• Osuszanie podłoża – 5100 m3
• Wykonanie materaca – 2275 m3

Węzeł Kamienna Góra Północ:
• Nasyp – 1200 m3
• Wykop – 15 100 m3
• Osuszanie – 2000 m2

Węzeł Kamienna Góra Południe:
• Nasyp – 1000 m3

Drogi poprzeczne:
• D 26 – Umocnienie – 2000 m2
• D 32 – Wykop – 400 m3; Osuszanie podłoża – 700 m2
• D 41 – Rozłożenie kruszywa kamiennego – 320 m2; Umocnienie – 200 m2
• DS 5 – Umocnienie – 1500 m2
• DS 9 D – Odhumusowanie – 2600 m2
• DS 9 C – Odhumusowanie – 500 m2
• DW 367 (By-pass) – Wykonanie nawierzchni bitumicznej – 2500 m2
• DW 369 (By-pass) – Wykonanie nawierzchni bitumicznej – 3150; Podbudowa – 5100 m2

W zakresie robót mostowych:
• MS-44 – Wykonanie betonu wyrównawczego P1
• MS-44A – Wykonywanie pali wielkośrednicowych
• MS-46 – Odhumusowanie platform
   – Wykonanie platformy P2 i P3
   – Wykonywanie pali testowych
• WS-40 – Odhumusowanie platformy P2
   – Odhumusowanie platformy P4
   – Wykonywanie platformy P2, P3
   – Wykonanie sięgacza platformy P2, P3
• WS-41 – Wykonywanie sięgaczy P8, P9, P10, P11
   – Wykonywanie platform P6, P9, P10, P11, P12
• WS-47 – Wbijanie ścianek szczelnych
   – Wykonanie betonu wyrównawczego P1
   – Wykop pod fundamenty P1
• WS-49 – Wykonanie platformy rob. na stanowisku do nasuwania
   – Wykonywanie pali CFA na podporze P6
• WS-52 – Pale wiercone fi 800 CFA P1 – 44 szt.
   – Wykonanie wykopów fundamentowych P11, P9
   – Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi1200 P2 – 11szt, P3 -71szt, P4 – 41szt
• WS-54 – Odhumusowanie platformy P10, P2
   – Wykonanie platformy i sięgacza P13
   – Wykonanie sięgaczy P7, P6, P5, P9
   – Wykonywanie wykopów pod platformy robocze
   – Wykop pod P9

W zakresie robót branżowych:
SIECI GAZOWE

• Przebudowa kolizji GŚ-1 – Przygotowanie do tłokowania i prób ciśnieniowych
• Przebudowa kolizji GŚ-3 – prace spawalnicze

SIECI TELETECHNICZNE
• Przebudowa kolizji teletechnicznej T-1, T-7, T-10, T-14

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE NN, SN
• Przebudowa kolizji 2SN – roboty ziemne, układanie linii kablowej
• Przebudowa kolizji 3NN – roboty ziemne
• Przebudowa kolizji 7SN – roboty przełączeniowe
• Przebudowa kolizji 11SN – roboty ziemne, układanie linii kablowej
• Przebudowa kolizji 12SN – roboty ziemne, układanie linii kablowej

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE WN
• Przebudowa kolizji WN1 – roboty przyłączeniowe
• Przebudowa kolizji WN4 – montaż fundam. i słupów

SIEĆ WODOCIĄGOWA i KANALIZACYJNA
• Przebudowa kolizji W-1, KS-3, W-4, W-5

KANALIZACJA DESZCZOWA
• Roboty ziemne KD-7, KD-60

Reportaże z budowy drogi S3 tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Comment