Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3

W ubiegłym tygodniu (30.11.2020 r. – 05.12.2020 r.) na terenie budowy pracowało średnio 138 jednostek sprzętowych (koparki, spycharki, równiarki, dźwigi) oraz 297 osób. Przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych kontynuowane jest odhumusowanie przyszłego pasa drogowego, wykonano 28 805 m2.
Na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ oraz Węzła Kamienna Góra Południe trwa wymiana gruntu, wykopy, nasypy oraz osuszanie podłoża. Trwa odhumusowanie, budowanie nasypu oraz wykonanie podbudowy pod by-pass przy DW369 i DW367.

Trwają Roboty Mostowe na obiektach:

MS-44A:
• Rozpoczęcie wykopu P1
• Wykop P3

WS-40:
• Odhumusowanie platformy P2

WS-41:
• Wykonywania platformy P6
• Odhumusowanie P5
• Wykop pod platformę P10, P11
• Wykop pod platformę P9
• Wykonywanie platform P9, P10
• Wykop pod podporę P11

WS-47:
• Wykonanie pali CFA P2
• Wykop pod fundamenty P3
• Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament P3

WS-49:
• Wykonywanie betonu podkładowego pod fundament P10
• Wykonywanie betonu podkładowego pod fundament P10
• Wykonywanie wykopów fundamentowych P10
• Wykonywanie pali CFA na podporze P6
• Wykonywanie pali CFA na podporze P7
• Wykonywanie wykopów fundamentowych P10
• Wykonywanie pali CFA na podporze P6
• Wykonywanie betonu podkładowego pod fundament P9
• Wykopy P10
• Wykonywanie pali CFA P7

WS-52:
• Wykonanie platformy pod zaplecze socjalne
• Organizacja zaplecza budowy
• Wykonanie wykopów fundamentowych P9
• Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi1200 P2
• Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi1200
• Odhumusowanie P11
• Pale wiercone fi 800 CFA P1 – 2 szt.
• Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi1200 P2 – 15szt.

WS-54:
• Wykonanie wykopu pod platformy P6 i P5
• Wykonanie wykopów rów R-H

WS-56:
• Odhumusowanie pod platformy i sięgacze (P1,P2)

WS-57A:
• Wykonywanie platform
• Odhumusowanie P8
• Wykonanie sięgacza
• Wykonanie sięgaczy
• Wykonywanie platform P7
• Wykonywanie platform
• Badanie nośności wykonanych sięgaczy i platform

Trwa rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych – 98%

SIECI GAZOWE
• Przebudowa kolizji GŚ-1a i b – przepięcie;
• Przebudowa kolizji GŚ-1a i b – roboty ziemne, przygotowanie do przepięcia;
• Przebudowa kolizji GŚ-1a i b – prace porządkowe po przepięciu;
• Przebudowa kolizji GŚ-1 – roboty ziemne, izolacja rury ochronnej, spawanie rur osłonowych;
• Przebudowa kolizji GŚ-3 – izolacje rur;
• Przebudowa kolizji GŚ-3 – prace spawalnicze.

SIECI TELETECHNICZNE
• Przebudowa kolizji teletechnicznej T-1 – przygotowanie do odbioru operatora;
• Przebudowa kolizji teletechnicznej T-1;
• Przebudowa kolizji teletechnicznej T-2 – przygotowanie do odbioru operatora;
• Przebudowa kolizji T-10.

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE NN, SN
• Przebudowa kolizji 3SN – roboty ziemne;
• Przebudowa kolizji 3NN – roboty ziemne;
• Przebudowa kolizji 7SN – roboty ziemne;
• Przebudowa kolizji 12SN – roboty ziemne.

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE WN
• Przebudowa kolizji WN1 – roboty przyłączeniowe i ziemne;
• Przebudowa kolizji WN1 – roboty przyłączeniowe;
• Przebudowa kolizji WN4 – montaż fundamentów i słupów.

SIEĆ WODOCIĄGOWA i KANALIZACYJNA
• Przebudowa kolizji W-1 i KS-1;
• Przebudowa kolizji W-1;
• Przebudowa kolizji W-5.

KANALIZACJA DESZCZOWA
• Roboty ziemne – przepusty TBS;
• Roboty ziemne KD-7;
• Roboty ziemne KD-60.

Źródło: GDDKiA

Reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment