Informacja o planowanych ćwiczeniach „Marciszów 2017”

Uprzejmie informujemy, że Starosta Kamiennogórski zarządził przeprowadzenie ćwiczeń powiatowych służb inspekcji i straży pod kryptonimem „Marciszów 2017”. Poniżej przedstawiamy tematykę, cel oraz miejsce ćwiczeń.

1. Temat: Działania powiatowych służb, inspekcji i straży w likwidacji zdarzeń pożarowych, terrorystycznych i ekologicznych pod kryptonimem „Marciszów 2017”
2. Ćwiczenia przeprowadzone zostaną zgodnie z Planem Szkolenia z Zakresu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego na 2017 roku, oraz na podstawie Zarządzenia nr 28/2017 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szkolenia i ćwiczeń służb, inspekcji i straży.
3. Miejsce ćwiczeń; Rzeka Bóbr – jaz na wysokości Dębrznika, Zespół Szkół Marciszów oraz Urząd Gminy w Marciszowie ul Szkolna (w załączeniu mapka).
4. Termin: 15 września 2017 r.
5. Godzina rozpoczęcia ćwiczeń 10.30 Jaz Dębrznik.
6. W ćwiczeniach biorą udział:

• Jednostki państwowej oraz ochotniczych straży pożarnych;
• Policja;
• Pogotowie Ratunkowe w Jelenia Góra;
• Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego;
• Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Marciszowie,
• Burmistrzowie i Wójtowie;
• Pracownicy Urzędów Miast i Gmin odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe,
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Jeleniej Górze;
• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
• Pracownicy ujęcia wody pitnej w Marciszowie,
• Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze (klasy o profilu mundurowym)

Łącznie w ćwiczeniach weźmie udział około 120 osób.

7. Celu:

• realizacja obowiązków wynikających z przepisów (ustawa o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej, planów szkolenia wojewódzkich
i powiatowych;
• doskonalenie współdziałania służb ratowniczych, w tym praca sztabu Akcji;
• sprawdzenie systemów łączności współdziałania poszczególnych służb podczas prowadzenia działań.

8. Założenie do ćwiczeń:

• Usuwanie zagrożeń powstałych w środowisku (zanieczyszczenie rzeki Bóbr, zagrożenie dla ujęcia wody pitnej).
• Ewakuacja osób z obiektów użyteczności publicznej (zespół szkół, urząd gminy).
• Pościg za osobami zagrażającymi mieszkańcom,
• Dysponowanie sił i środków (współpraca stanowisk kierowania),
• Prowadzenie działań ratowniczych i zabezpieczających,
• Wparcie działań siłami i środkami spoza powiatu,
• Budowa zaplecza logistycznego,
• Prowadzenie akcji ratownictwa przedmedycznego,

9. Ćwiczenia zrealizowane w poprzednich latach:

1) 2016 r. – Stożek 2016” Głazy Krasnoludków – Las leśnictwie Kochanów – działania gaśnicze i poszukiwawcze na obszarach leśnych,
2) 2015 r. – „Okraj 2015” Zalew Bukówka – działania ratownicze w zdarzeniach drogowych z udziałem wielu poszkodowanych.
3) 2014 r. –„Bukówka 2014” – w miejscowości Prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacyjnych na terenach objętych powodzią.
4) 2013 r.- „Skalnik 2013” w Czarnowie – ćwiczenia w trudnodostępnym terenie górskim, współpraca z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym jako służbom wiodącą w tego typu akcjach;
5) 2012 r.- „Bezpieczny Tor 2012” w Kamiennej Górze – zderzenie pociągu z autobusem wiozącym dzieci, podejmowanie ratownictwa przedmedycznego przez służby, medycznego przez Pogotowie Ratunkowe, działania antyterrorystyczne;
6) 2011 r.- „Intruz” w Lubawce – działanie służb podczas zagrożenia terrorystycznego, ewakuacja budynku użyteczności publicznej;
7) 2010 r. – „Koordynator 2010” w Kamiennej Górze i Krzeszowie – ewakuacja budynku starostwa, działania antyterrorystyczne, poszukiwania osób zaginionych w terenie leśnym, górzystym;
8) 2008 r. Sędzisław – „Semafor 2008” – symulacja wypadku pociągu osobowego w trudno dostępnym terenie z wieloma osobami poszkodowanymi;
9) 2007 r. Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji.- zagrożenie pożarowe, fizyczna ewakuacja pacjentów jednego z bloków szpitalnych.

Materiały filmowe z ćwiczeń są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze tutaj, w zakładce – materiały filmowe z ćwiczeń.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Ryszard KlimsiakShare

Zobacz inne

Leave a Comment