Informacja GDDKiA w sprawie budowy drogi S3

S3 Kamienna Góra – Lubawka

W ubiegłym tygodniu (19-25.10.2020 r.) na terenie budowy pracowało 75 jednostek sprzętowych (Koparki, spycharki, równiarki, dźwigi) oraz 163 osoby.

Na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych kontynuowane jest odhumusowanie przyszłego pasa drogowego, wykonano 30 870 m2. Rozpoczęto odhumusowanie oraz budowanie nasypu pod by-pass przy DK5 i DW367. Rozpoczęto Roboty Mostowe na obiektach MS-44A, WS-45A, WS-47, WS-49, WS-49, WS-52 min. wykonanie sięgaczy, wykonanie wykopu P3, odhumusowanie podpór P1 i P2, wykonanie platform roboczych. Trwa nadal przebudowa kolizji elektroenergetycznej nr 1SN, kolizji teletechnicznej T2, T11 oraz montaż fundamentów kolizji elektroenergetycznej WN5.
Trwa również przebudowa kolizji gazociągu GŚ-1, GŚ-1a, GŚ-1b, spawanie rur przewodowych i osłonowych.

S3 Bolków – Kamienna Góra

Na terenie budowy w ubiegłym tygodniu (19-25.10.2020 r.) zostało wykonane usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 0,30m, wykopy, nasypy, stabilizacja podłoża, profilowanie i zagęszczanie podłoża, zostały zamontowane przepusty tymczasowe, wykonano wykop rowów, wycinkę drzew, rozbiórki, prace porządkowe, odwodnienie terenu, oraz osuszanie warstw nasypu.

Prowadzone były roboty przygotowawcze na obiekcie WS-36. Na portalu południowym przy tunelu TS-26 wykonano zabezpieczenie skarpy czołowej i wykop, przygotowano zaplecze budowy. Przy tunelu TS-32 zostało wykonane odhumusowanie.

Na terenie budowy rozpoczęto Roboty Strzałowe.

Info: GDDKiA

Reportaże z budowy drogi S3 dostępne tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment