IKZE czy IKE – jakie konto wybrać w 2020?

Jednym z kluczowych pytań, jakie stawiają sobie przyszli emeryci, jest kwestia wysokości otrzymywanego świadczenia. Można oczywiście poprzestać na modelu tradycyjnym, czyli na emeryturze wypłacanej przez ZUS, jednak jej wysokość jest zaskakująco niska, w porównaniu z uzyskiwanymi zarobkami. Istnieje natomiast kilka mechanizmów, które skutecznie pozwalają pomnożyć kapitał, jakim będziemy dysponować w wieku emerytalnym. Jak to zrobić?

Indywidualne Konto Emerytalne

Pierwszym z nich jest IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, określane jako III filar lub dobrowolne ubezpieczenie społeczne. W Polsce funkcjonuje od 01 września 2004 r. na mocy wprowadzonej wtedy ustawy. IKE to mechanizm gromadzenia dodatkowych środków na emeryturę, niezależnie od składek przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rachunki IKE oferowane są między innymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe, banki czy domy maklerskie, proponujące profesjonalne zarządzanie zebranymi środkami. Warto pamiętać, że dochody uzyskiwane z IKE zwolnione są z podatku od dochodów kapitałowych, pod warunkiem, że zostaną wypłacone po osiągnięciu 60 roku życia lub 55 roku życia i nabyciu uprawnień emerytalnych.

IKE stał się doskonałym sposobem na zabezpieczenie swojej przyszłości, szczególnie w sytuacji, gdy emerytury wypłacane z państwowego systemu ubezpieczeń są kilkadziesiąt procent niższe niż wynagrodzenie, jakie otrzymujemy z tytułu wykonywania pracy zawodowej. Istotne jest również to, że na rachunek IKE można wpłacić rocznie aż trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, określonego w ustawie budżetowej. W 2020 roku wartość ta wynosi 15.681 zł.

Alternatywa dla IKE

Alternatywnym rozwiązaniem, choć w wielu aspektach bardzo podobnym do IKE jest IKZE. To Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które również traktowane jest jako dobrowolne ubezpieczenie społeczne, czyli wspomniany już wcześniej III filar. Wpłaty, jakich dokonujemy na IKZE, inwestowane są na rynku kapitałowym, co ma na celu zwielokrotnienie ich wartości, a tym samym podwyższenie emerytury, jaką otrzymamy w wyniku oszczędzania na IKZE.

Trzeba podkreślić, że w przypadku IKZE na wypłatę emerytury musimy poczekać do osiągnięcia 65 roku życia. Wówczas możliwe jest zlecenie jednorazowego przelewu środków lub też ich przykazywania w ratach. Kto może korzystać IKZE? Każdy, nawet szesnastolatek, pod warunkiem, że uzyskuje dochód. Konto można otworzyć bardzo szybko, a cała procedura odbywa się online, o czym łatwo przekonasz się tu: https://www.nntfi.pl/emerytura/ikze. Istotny jest także poziom inwestycji, bowiem na przyszłą emeryturę można zacząć odkładać naprawdę niewielkie kwoty.

IKE czy IKZE?

Mimo że oba konta mają bardzo wiele wspólnego, znacznie się od siebie różnią. Celem zarówno IKE, jak i IKZE, jest wypracowanie wyższej emerytury. Jakie różnice można zauważyć w przypadku tych rozwiązań? Pierwszą, o jakiej warto wspomnieć, jest wiek, w jakim możemy wypłacić środki bez dodatkowych obciążeń fiskalnych. IKE umożliwia wypłatę już po osiągnięciu 60 lub 55 roku życia i uzyskaniu uprawnień emerytalnych. W IKZE z kolei musimy poczekać do ukończenia 65 lat.

Nie bez znaczenia jest także kwestia podatkowa. IKE, przy wycofaniu środków po 60 roku życia, nie obciąża emeryta tak zwanym podatkiem Belki, ale jednoczenie nie pozwala odliczać na bieżąco wnoszonych wpłat od podstawy opodatkowania. IKZE daje tę możliwość, stając się atrakcyjną formą oszczędzania dla osób poszukujących sposobów na bieżące obniżenie podatków.

Na które rozwiązanie się zdecydować? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wybór konkretnego sposobu oszczędzania na przyszłą emeryturę zależy od wielu czynników. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, aby zdecydować się zarówno na IKE, jak i na IKZE, co umożliwi zgromadzenie znacznie większego kapitału na przyszłość.

Zobacz inne

Leave a Comment