III Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego – wideo

Zapraszamy do relacji wideo z III Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/130/2018 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i zakupu.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
10. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2019.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Powiat Kamiennogórski

Share

Zobacz inne

Leave a Comment