III Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W środę, 19 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się III Sesja Rady Miasta Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2023 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra za 2023 rok.
7. Zamknięcie sesji.

Zobacz inne