III Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

We wtorek, 28 maja 2024 roku o godz. 10:00 w sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie odbędzie się III Sesja Rady Gminy Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Sesji.
Informacja o protokole poprzedniej sesji.
Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy oraz planu pracy Rady Gminy na rok 2024 r.
Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia na rok szkolny 2024/2025 oddziału Przedszkola Publicznego w Krzeszowie w innym lokalu położonym na terenie tej samej miejscowości, tj. w Szkole Podstawowej w Krzeszowie,
– projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Samorządowego w Gminie Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym,
– projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,
– projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Pisarzowicach, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.
– projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w budynku nr 63, zlokalizowanym w Ogorzelcu.
– projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Olszynach, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra.
– projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kamienna Góra, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Przedwojowie.
Sprawy różne.

Zobacz inne