III etap przebudowy układu komunikacyjnego

Rusza III etap przebudowy układu komunikacyjnego Starego Miasta.

Duże zmiany czekają kamiennogórską starówkę. Ruszają właśnie prace związane z przebudową układu komunikacyjnego tej części miasta. To już trzecia odsłona remontu ulic wokół rynku.

W ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni i chodników w obrębie ulic: Stefana Żeromskiego, Słowiańskiej, Żytniej, Wąskiej i Łącznej w Kamiennej Górze.

Roboty budowlane obejmą swym zakresem rozbiórkę starych istniejących nawierzchni i przebudowę nawierzchni jezdni i chodników (nowe nawierzchni z kostki i płyt kamiennych oraz kostki betonowej). Powstaną też parkingi i miejsca postojowe.

W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z podłączeniem rur spustowych z istniejących budynków oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków. Na remontowanych odcinkach powstanie nowa sieć oraz punkty oświetlenia ulicznego.

Zamontowane też zostaną elementy małej architektury. Będą też nasadzenia elementów zielonych. Do tego nowe oznakowanie i boksy śmietnikowe.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski z Kamiennej Góry. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 4 947 060,00 zł.

Pierwsze prace zostaną rozpoczęte 4 kwietnia br. i będą prowadzone w rejonie ulicy Wąskiej. Zgodnie z harmonogramem do końca 2018 r. zostaną wykonane nawierzchnie wraz z infrastrukturą podziemną i nowym oświetleniem ulicznym w ulicach: Stefana Żeromskiego, Żytniej, Słowiańskiej i Wąskiej. Całe zadanie powinno potrwać do końca sierpnia 2019 r.

Zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania związanego z rewitalizacją zdegradowanych obszarów – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Planowany poziom dofinansowania to ok 70 % całej inwestycji.Share

Zobacz inne

Leave a Comment