II tura konsultacji z mieszkańcami Kamiennej Góry

W sali kamiennogórskiego Centrum Kultury odbyła się dzisiaj (wtorek, 5 kwietnia) II tura konsultacji społecznych w sprawie projektu linii kolejowej dużych prędkości, której fragment ma przebiegać przez miasto Kamienna Góra. Przypominamy, że projektanci pracują obecnie nad wytyczeniem w Kamiennej Górze łącznika spinającego nową trasę kolei dużych prędkości z istniejącą linią kolejową Kamienna Góra – Jelenia Góra.

Podczas spotkania z mieszkańcami projektanci i przedstawiciel CPK starali się wyjaśnić liczne wątpliwości związane z przebiegiem linii, hałasem, drganiami, koniecznością wywłaszczeń i ewentualnych rozbiórek budynków. To nie uspokoiło nastrojów. Większość obecnych w sali zdecydowanie nie popierała wspomnianej inwestycji.

Autorzy studium technicznoekonomiczno – środowiskowego postulują wariant trasowany w śladzie nieistniejącej linii kolejowej nr 330, na której niedawno powstała miejska ścieżka rowerowa.

Burmistrz Janusz Chodasewicz przekonuje do wariantu samorządowego, który mógłby przebiegać między górami Sądową i Kurek. Jego realizacja mogłaby odbyć się, bez większych strat w infrastrukturze miasta i wywoływania dolegliwości dla mieszkańców.

Projektanci przekonywali, że odbudowa dawnej linii kolejowej będzie znacznie tańsza od budowy poza terenem zurbanizowanym. Z szacunków przekazanych miastu Kamienna Góra wynika, że realizacja łącznika w wariancie samorządowym, byłby droższa o ok. ćwierć miliarda złotych.

Zdaniem wykonawców studium budowa w śladzie dawnej linii, nie będzie wymagała większych wyburzeń. Deklarowali odbudowę ścieżki rowerowej obok torowiska. W miejscach, w których tory przecinałby ulice, miałby powstać bezkolizyjne skrzyżowania.
Przedstawiony przez nich wariant uwzględniał część uwag, które miasto Kamienna Góra zgłosiło podczas prac nad projektem. Ich wcześniejsza propozycja odcinała od centrum ulicę Lubawską i zakładała budowę zupełnie nowych ulic dla skomunikowania tej części miasta.

Inwestycja jest planowana w ramach budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa. Jeśli trasa powstanie, pociągi do Wrocławia będą przejeżdżały przez Kamienną Górę. Według obecnych wyliczeń dojazd do stolicy województwa trwałby poniżej godziny.

Jest mowa o uruchomieniu ośmiu par pociągów dalekobieżnych i ośmiu kursów pociągów regionalnych. Oferta przewozowa na łączniku do Kamiennej Góry przewiduje uruchomienie pociągów dalekobieżnych relacji Jelenia Góra – Warszawa i Jelenia Góra – Olsztyn z czasem dojazdu do Warszawy Wschodniej wynoszącej ok. 2 godziny 56 minut.

W sumie w ramach projektu CPK (Centralny Port Komunikacyjny) przewidziano realizację linii kolejowej dużych prędkości do 250 km/h, a także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h. Wśród zaplanowanych przez CPK wariantów przebiegu linii kolejowych znalazł się Ciąg nr 9 dotyczący naszego regionu i budowa nowej linii nr 268 Świdnica-Lubawka. Linia do granicy z Czechami ma być jedną z pierwszych realizowanych w ramach CPK. Według planów cały odcinek ma powstać już w 2027 roku.

Zobacz  warianty przebiegu linii kolei dużych prędkości w rejonie Kamiennej Góry oraz kamiennogórskiego łącznika.

Wariant 1: https://arcg.is/19aWuW
Wariant 2: https://arcg.is/1O884a
Wariant 3: https://arcg.is/1qemq1

Ankieta konsultacji społecznych (WAŻNA DO 15 KWIETNIA) dostępna tutaj: https://bit.ly/3DLmNbb

Więcej informacji o CPK prezentujemy tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment