II tura konsultacji z mieszkańcami gminy Marciszów

W środę, 6 kwietnia w Domu Kultury w Marciszowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące prowadzonych prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej dużych prędkości Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. Konsultacje z udziałem mieszkańców gminy Marciszów i władz gminy prowadzone były przez wykonawcę studium wraz z inwestorem.

Podczas spotkania zaprezentowano wariant przebiegu linii kolejowej na terenie gminy Marciszów. Mieszkańcom gminy projektanci i przedstawiciel CPK wyjaśniali wątpliwości związane z przebiegiem linii, hałasem, budową nowego wiaduktu nad linią kolejową i koniecznością ewentualnego wywłaszczenia.

Z dokumentacji projektowej wynika, że linia kolejowa dużych prędkości przebiegać będzie po istniejącej linii kolejowej nr 274 i zlikwidowanym odgałęzieniu Marciszów Górny-Kamienna Góra oraz istniejącej linii Kamienna Góra-Sędzisław.

Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Źródło: UG Marciszów

Zobacz inne

Leave a Comment