II Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego – wideo

Zapraszamy do relacji wideo z II Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 20 listopada 2018 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie delegowania radnych do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2019 za usunięcie i umieszczenie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli od usunięcia tego pojazdu odstąpiono.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Kamiennogórskiego.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Powiat KamiennogórskiShare

Zobacz inne

Leave a Comment