II Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

We wtorek, 28 maja 2024 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się II Sesja Rady Miasta Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze w latach 2024-2028.
4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kamienna Góra na 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

Zobacz inne