II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 7 marca 2020 roku o godz. 10:30 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Złożenie sprawozdania z działalności międzysesyjnej przez Przewodniczącego.
3. Ustalenie liczby i zakresu działania komisji problemowych.
4. Wybory członków komisji problemowych.
5. Dyskusja nt. Planu pracy Rady / Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Po sesji odbędzie się 15 minutowe szkolenie dla radnych MRG KG ze Statutu MRG KG.

Zobacz inne

Leave a Comment