II Bike Rajd Lisich skałek

Stowarzyszenie “Złoty Dąb” w Dębrzniku, Sołectwo wsi Dębrznik reprezentowane przez sołtysa – Marcina Galicę oraz radę sołecką: Wiolettę Iwulską, Dorotę Bocheńską, Annę Nalichowską i Iwonę Grochalską, Gmina Wiejska Kamienna Góra, Nadleśnictwo Kamienna Góra zapraszają na drugą edycję Bikerajdu Lisich Skałek, która odbędzie się w Dębrzniku 28 sierpnia 2016 roku.

Rajd MTB jest wytyczony leśnymi drogami ziemi kamiennogórskiej, zlokalizowanymi w obrębie wsi Dębrznik, Marciszów i Antonówka (niektóre z nich znane tylko lokalnemu leśniczemu).

Wyścig oraz trasa gwarantują niezwykłe widoki oraz wielkie emocje towarzyszące współzawodnictwu. Jest to pierwsza tego typu impreza organizowana na terenie Gminy Kamienna Góra – terenie obfitującym w przepiękne krajobrazy.

Szczegóły i zapisy na stronie bikerajd.pl.

78947

Share

Zobacz inne

Leave a Comment