I sesja Rady Gminy Kamienna Góra

Dnia 21 listopada 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra odbyła się I sesja Rady Gminy.

Podczas sesji radni i Wójt Gminy Kamienna Góra złożyli ślubowanie. Dokonano również wyboru przewodniczących, wysłuchano sprawozdania wójta o stanie gminy i powołano Komisje Rady Gminy.

Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi Rad Gminy Kamienna Góra zostali kolejno: Piotr Pawlik, Kazimierz Ogorzałek, Michał Salata.Share

Zobacz inne

Leave a Comment