Herb Czadrowa w IHW

Projekt herbu Czadrowa wraz z jego uzasadnieniem heraldyczno-historycznym znalazł się w Głównym Rejestrze Flag i Herbów Polskich Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego.

Instytut zajmuje się projektowaniem herbów, flag, bannerów, pieczęci i insygniów polskich jednostek samorządowych oraz archiwizacją i analizą danych heraldycznych i weksylologicznych.
Instytut został założony w 1997 w Warszawie przez Alfreda Znamierowskiego, heraldyka i weksylologa, współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, członka Komisji Heraldycznej przy MSWiA .

W archiwum i bibliotece Instytutu zgromadzone są dane (w tym uchwały i ustawy) o dziesiątkach tysięcy herbów i flag wszystkich państw świata, obecnych i historycznych. IHW wydaje od 2000 roku Katalog flag samorządowych, w którym prezentuje dane źródłowe o flagach i bannerach polskich województw, powiatów i gmin.

Od 2001 roku IHW należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Weksylologicznych (FIAV).

W bazie danych Instytutu znajdują się wzory ponad 2000 aktualnych i historycznych herbów, flag i pieczęci województw, powiatów, miast i gmin wiejskich.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment