Górniczy Chór Męski

Dziś dnia 17 stycznia 2016 roku w Bazylice w Krzeszowie odbył się Koncert Kolędowy Górniczego Chóru Męskiego Zakładów Górniczych „Lubin”. Koncert był zwieńczeniem Festiwalu Trzech Kultur, który rozpoczął się 15 stycznia, a którego celem była „Promocja Dziedzictwa Kultury Pogranicza Polski, Czech i Niemiec”.

Górniczy Chór Męski przy O/ZG „Lubin” KGHM Polska Miedź S.A. powstał w roku 1980. Podstawowym kierunkiem jego działalności jest szerzenie kultury muzycznej w górniczym środowisku Zagłębia Miedziowego poprzez wykonywanie i propagowanie głównie polskich pieśni (ludowych, patriotycznych, religijnych, górniczych, itp.). W repertuarze zespół posiada również inne pieśni z kręgu kultury europejskiej. Aktualnie chór liczy ok. 50 członków. W okresie swej 35-letniej działalności wpisał się trwale w krajobraz kulturalny Zagłębia Miedziowego uczestnicząc w niemal wszystkich ważniejszych wydarzeniach związanych z uroczystościami państwowymi, regionalnymi, kościelnymi, górniczymi itp.

W okresie swej działalności wykonał ponad 1000 koncertów w kraju i ponad 150 za granicą.
Setki godzin przepracowane na próbach zaowocowały wieloma sukcesami, w festiwalach oraz konkursach chóralnych krajowych i europejskich.

Zobacz inne

Leave a Comment