GOPS w Marciszowie zaprasza na bezpłatne porady prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie zaprasza na bezpłatne porady prawne.

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, przemoc, alkoholizm i ubóstwo.

Porady odbędą się dnia 26 maja 2021 roku od godz.9.00. Obowiązuje rejestracja telefoniczna 75 741 06 52.

Zakres spraw objętych nieodpłatną pomocą dotyczy m.in. kwestii mieszkaniowych, zatrudnienia, opieki medycznej, świadczeń z pomocy społecznej, spraw rodzinnych, przestępstw czy wykroczeń. Przykładowo osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc dotycząca dochodzenia alimentów czy zrzeczenia się spadku.

Warto pamiętać, że nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zobligowana będzie do złożenia  pisemnego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Źródło: GOPS Marciszów

Share

Zobacz również

Leave a Reply