GOPS w Marciszowie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie we  współpracy Caritas Diecezji Legnickiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Prosimy osoby najbardziej potrzebujące o zgłaszanie się do GOPS.

Celem Programu jest  udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej  w formie paczek lub posiłków.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach POPŻ?

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej:

– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Do otrzymania ww. pomocy żywnościowej kwalifikacji osób dokona pracownik socjalny  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej na podstawie dostarczonych dokumentów dochodowych.

Obecnie kwalifikowanie osób do pomocy żywnościowej  odbywać się może w uproszczonej formie:

na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego,
lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektroniczne.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Katarzyna Nowadzka i Ewelina Myślicka  pod nr tel. 75 74 10 652 lub mailowo gops@marciszow.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment