GOPS Marciszów przyjmuje zgłoszenia do programu “Opieka wytchnieniowa”

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie zwraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowana do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

-dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
-osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Mając na względzie powyższe GOPS Marciszów zwraca się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie  do 5 stycznia 2020r.

Należy wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz dołączyć do niej ksero orzeczenia.

Informacje udzielane są  pod numerem telefonu 75 74 10 652.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy gops@marciszow.pl

Karta zgłoszeń do programu dostępna tutaj.
Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment