Gmina Miejska pozyskała dofinansowanie na wymianę pieców

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.: „Program wymiany starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w ramach programu PPONE – Edycja II”.

Całkowity koszt zadania wynosi 504 993,26 zł. W ramach zawartego porozumienia Gmina Miejska Kamienna Góra otrzyma ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki 244 418,65 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe dla mieszkańców, którzy złożyli deklaracje w I Edycji Programu Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego, a nie zostali wówczas zakwalifikowani do udzielenia dopłaty z powodu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

W ramach zadania w 42 nieruchomościach mieszkalnych zostanie trwale zlikwidowanych 46 pieców i kotłów węglowych. Beneficjenci zamontują łącznie 42 ekologiczne źródła ciepła, tj. 40 kotłów gazowych, 1 kocioł 5 klasy na paliwo stałe wg PN-EN 303-5:2012 i 1 piec elektryczny.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Share

Zobacz inne

Leave a Comment