Gmina Miejska Kamienna Góra ogłosiła przetarg na udzielenie kredytu

Gmina Miejska Kamienna Góra ogłosiła przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego.

Kredyt ma być przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kamienna Góra, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, a także wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wysokość kredytu – do 9 900 000,00 PLN. Udzielenie kredytu (wypłata ostatniej transzy kredytu) – 23.12.2019 roku, spłata kredytu do 31.12.2034 roku.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz