Gmina Miejska Kamienna Góra ogłosiła nowe przetargi

Gmina Miejska Kamienna Góra planuje wykonać kolejne inwestycje.

1. Przebudowa drogi ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze. W ramach inwestycji planuje się budowę nowej nawierzchni drogi, chodników, zjazdów i kanalizacji deszczowej.

2. Przebudowa drogi ul. Cegielnianej w na odcinku ok. 422 mb. Zadanie stanowi II etap przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ul. Mikołaja Reja (dawniej Janka Krasickiego) i ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze.

3. Przebudowa i remont pomieszczeń biblioteki w obiekcie Centrum Kultury w Kamiennej Górze – w ramach projektu Interaktywna Biblioteka.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz