Gmina Marciszów z kolejnym sukcesem

Polski Alarm Smogowy (PAS) wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprezentował nowe informacje dotyczące liczby składanych wniosków na wymianę źródła ciepła i termomodernizację w programie „Czyste Powietrze” w 2477 gminach w Polsce. Najnowsze dane obejmują III kwartał 2021 roku.

Miło nam poinformować, że  gmina Marciszów znalazła się na 1 miejscu w powiecie kamiennogórskim, 2 miejscu na Dolnym Śląsku i 48 miejscu w Polsce (na 2477 gmin) w zakresie ilości złożonych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze.

– Dzięki pracy naszych urzędników mamy taki wynik. Zachęcam mieszkańców do składania kolejnych wniosków. Czyste Powietrze to lepsze warunki do życia – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Przypominamy, że w maju br. gmina Marciszów zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu właściciele budynków na terenie gminy Marciszów mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę starych pieców i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Pracownicy Urzędu Gminy Marciszów pomagali mieszkańcom w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie WFOŚiGW.

Ranking gmin utworzony został na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu Czyste Powietrze złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w III kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment