Gmina Marciszów uruchomiła transport w związku ze szczepieniami przeciw Covid-19

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Gmina Marciszów uruchomiła specjalny numer telefonu kontaktowego, pod którym mieszkańcy gminy (osoby starsze oraz niepełnosprawne) będą mogli zamawiać transport do punktów szczepień.

Transport przeznaczony jest dla osób:

-posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
-mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać pod numerem telefonu 503 899 971 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00).
Osoba do kontaktu: Anna Płaszczyńska.

Share

Zobacz również

Leave a Reply