Gmina Marciszów sprzedaje pojazd strażacki

Gmina Marciszów ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów ogłasza  sprzedaż nw. składnika rzeczowego majątku ruchomego.

Samochód specjalny: Żuk A156B

 • Rodzaj zabudowy           – pożarniczy – blaszak
 • Przebieg                          –  41600 km.
 • Rodzaj silnika                  – benzynowy
 • Pojemność                       – 2120 cm3
 • Rok produkcji                  – 1986 r.
 • Data I rejestracji              – 03.04.1986 r.
 • Nr identyfikacyjny (VIN) – 441424

Wyposażenie :

 • ubezpieczenie OC ważne do dnia 31.12.2020 r.
 • pojazd w zabudowie pożarniczej bez wyposażenia pożarniczego, sprawny technicznie
 1. Sprzedaż składnika majątku odbędzie się  w trybie  aukcji.
 2. Cena wywoławcza: 3.000,00 zł
 3. Wadium: 300,00 zł
 4. Aukcja zostanie przeprowadzona w Urzędzie Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 w dniu 28.07.2020 r. o godz. 10:00 w sali narad. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej i nie więcej niż wysokość wadium.
 5. Samochód  będący przedmiotem aukcji  można obejrzeć  w  Pastewniku – Remiza Strażacka, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 733179463 lub 609463751.
 6. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 300,00 zł. Wadium wnosi się wyłącznie w formie pieniężnej na rachunek organizatora aukcji nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 do dnia 27.07.2020 r. Wadium wniesione przez nabywcę  zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy licytant, który wygrał aukcję, uchyli się  od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium pozostałych licytantów zostanie zwrócone w terminie 7 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.

Wójt Gminy Marciszów
Wiesław Cepielik

Share

Zobacz również

Leave a Reply