Gmina Marciszów podpisała umowę na dostawę wody

W Janowicach Wielkich Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik podpisał z Wójtem Gminy Janowice Wielkie Kamilem Kowalskim umowę na hurtową dostawę wody dla gminy Janowice Wielkie. Jest to pierwsza umowa podpisana przez Gminę Marciszów na dostawę wody.

Przypominamy, że gmina Janowice Wielkie od lat miała problemy z jakością wody. Stosowane próby poprawienia jej jakości nie przyniosły oczekiwanego efektu. Współpraca gmin zaowocowała tym, że wodociągi obu gmin zostały połączone, a dziś (czwartek, 25 maja) w urzędzie gminy w Janowicach Wielkich obaj wójtowie podpisali umowę na dostawę wody.

Kamil Kowalski

Wójt Gminy Janowice Wielkie Kamil Kowalski o podpisanej umowie

Gmina Janowice Wielkie postanowiła na tym etapie wymieszać swoją wodę z ujęć marciszowskiego wodociągu. Wybudowała blisko czterokilometrowy odcinek sieci wodociągowej i wymieniła starą, sprawiająca problemy siec kosztem blisko 1,5 mln zł. Wójt Kamil Kowalski ma nadzieję, że po tej inwestycji uda się zapobiec przerwom w dostawie wody, jak i jej ubytkom. Dobra i czysta woda z marciszowskiego wodociągu do gminy Janowice Wielkie popłynie już od czwartku, 1 czerwca br.

Wiesław Cepielik

Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik o podpisanej umowie

Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.
Zobacz inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne