Gmina Marciszów otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów dla dzieci

Przypominamy, że Gmina Marciszów złożyła wniosek o przyznanie grantu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup laptopów dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, przyznano Gminie dofinansowanie w kwocie 45 000 zł.

– W dniu 27 kwietnia 2020 roku została zawarta umowa o powierzeniu grantu. Obecnie czekamy na przelew pieniędzy na rachunek gminy oraz jednocześnie prowadzimy procedurę zakupu laptopów, które przekażemy do Naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie. Laptopy mają trafić do najbardziej potrzebujących dzieci i mają wspierać system zdalnego nauczania – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Zobacz inne

Leave a Comment