Gmina Marciszów ogłosiła przetarg na dowóz dzieci do szkół

Gmina Marciszów ogłosiła przetarg na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021.

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części:

Część I: zapewnienie przewozu uczniom z terenu Gminy Marciszów uczęszczającym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z siedzibą ul. Szkolna 2, 58 – 410 Marciszów w roku szkolnym 2020/2021, poprzez zakup imiennych biletów miesięcznych w dniach nauki wynikających z organizacji roku szkolnego.

Część II: Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Marciszów (z miejsca zamieszkania) do Zespołu Szkół Specjalnych  w Kamiennej Górze, wraz z zapewnieniem opieki, w roku szkolnym 2020/2021.

Więcej informacji tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment