Gmina Kamienna Góra uruchomiła bezpłatny transport do punktu szczepień

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień gmina Kamienna Góra uruchomiła specjalny numer telefonu (75 610 6230), dedykowany przede wszystkim seniorom i osobom niepełnosprawnym, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Osoby uprawnione do bezpłatnego dowozu do punktów szczepień:

1. Osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami (pracownik gminy może poprosić o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).

2. Osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień,

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać do koordynatora gminnego pod numer telefonu 75 610 6230, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 (osoba do kontaktu: Barbara Drewniak).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment