Generalny pomiar ruchu i hałasu

Na terenie powiatu kamiennogórskiego realizowane są pomiary w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu i Generalnego Pomiaru Hałasu. GPR jest podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym. Pozyskiwane na ich podstawie dane są niezbędne administracji drogowej dla realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem rozwoju sieci drogowej, a także do analiz środowiskowych i ekonomicznych. Wyniki pomiarów ruchu są wykorzystywane przez administracje drogowe między innymi do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg i przebudowie istniejących odcinków, czy opracowywania projektów organizacji ruchu. Urządzenia do pomiaru ruchu można znaleźć się m.in. w Kamiennej Górze i Lubawce.

Celem Generalnego Pomiaru Hałasu (GPH) jest pozyskanie danych o poziomach hałasu w środowisku, w związku z eksploatacją dróg zarządzanych przez GDDKiA. Wyniki okresowych pomiarów hałasu przekazane zostają właściwym organom ochrony środowiska, a następnie służą do kalibracji modeli obliczeniowych opracowanych na potrzeby sporządzenia map akustycznych. Ręczny pomiar, prowadzony przez obserwatorów został wykonany m.in. w Kamiennej Górze.

Share

Zobacz również

Leave a Reply