GDDKiA podsumowuje prace budowlane drogi S3

W ubiegłym tygodniu (9-14 listopada 2020 roku) na terenie budowy pracowało średnio 90 jednostek sprzętowych (koparki, spycharki, równiarki, dźwigi) oraz średnio 148 osób.

Dnia 12 listopada odbyła się Rada Budowy oraz Rada Roszczeń.

Na obszarze węzła Kamienna Góra Północ oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych trwają roboty drogowe, min:

Na trasie głównej S3:

Odhumusowanie – 2 000 m2
Wymiana gruntu – 9 000 m3
Wykop – 11 750 m3
Nasyp – 6 200 m3
Umocnienie – 1 800 m2
Odwodnienia (rowy) – 1 100 m3
Osuszanie podłoża oraz warstw nasypu – 20 550 m2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża – 4 280 m2

Na węźle Kamienna Góra Północ:

Wykop – 7150 m3
Wymiana gruntu – 1200 m3
Odwodnienia ( rowy) – 350 m3

Na węźle Kamienna Góra Południe:

Wymiana gruntu – 1000 m3

Na drogach poprzecznych:

Umocnienie (10 332m2) – DS 2, DS 4, DS 10, DS 20, DS 26, DS 32, DS 38
Nasyp (850 m3) – DS 32
Profilowanie podłoża (1050 m2) – DS 32
Niwelacja – Wyrównanie terenu (1960m2) – DS 32
Odwodnienia – rowy (350 mb) – DS 32, DS 35
Osuszanie podłoża (1695 m2) – DS 32, DS 35

Wykonywane roboty mostowe na obiektach:

MS-44A:
Badanie nośności podłoża pod pale wielkośrednicowe

MS-46A:
Wykonanie sięgacza i platformy roboczej P1
Odhumusowanie podpory P1
Badanie nośności podłoża pod pale wielkośrednicowe

WS-45A:
Badanie nośności podłoża pod pale wielkośrednicowe

WS-47:
Przygotowanie do palowania

WS-49:
Wykonanie sięgaczy pod platformę P7
Odhumusowanie P6,P7,P9,P10
Wykop pod podporę P6
Przygotowanie do palowania

WS-54:
Wykonanie sięgacza do podpór P7, P8, P11, P12
Odhumusowanie sięgacza oraz platformy do podpory P6
Wykop pod platformę P8

Węzeł Kamienna Góra Południe:

Odhumusowanie i przygotowanie placu pod zaplecze

Trwają nadal rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych przy Ptaszkowie, zaawansowanie prac wynosi 63%

Trwa nadal przebudowa kolizji Elektroenergetycznej:

1SN – Przebudowa – układanie linii, przełączenie;
9SN – Przebudowa – roboty ziemne;
WN1 – Przebudowa kolizji;
WN4 – montowane są fundamenty;

Przebudowywane są również Kolizje Teletechniczne:

T1 – Przebudowa;
T2 – Wykonanie przecisków, przełączenie;

W zakresie Kolizji Gazociągowej trwa przebudowa Kolizji:

GŚ-1 – roboty ziemne, izolacja rury ochronnej;

Trwa przebudowa Kolizji Wodociągowej nr W7 oraz wykonanie przejść pod Trasą Główną w zakresie Kanalizacji Deszczowej.

Reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Źródło: GDDKiA

Share

Zobacz inne

Leave a Comment