GDDKiA podsumowuje prace budowlane drogi S3

W ubiegłym tygodniu (2-7 listopada 2020 roku) na terenie budowy (zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa) pracowało średnio 87 jednostek sprzętowych (koparki, spycharki, równiarki, dźwigi) oraz 156 osób. Na obszarze węzła Kamienna Góra Północ oraz przy trasie zasadniczej i drogach poprzecznych kontynuowane jest odhumusowanie przyszłego pasa drogowego, wykonano 13 200 m2. Trwa odhumusowanie oraz budowanie nasypu pod by-pass przy DW369 i DW367.

Trwają roboty mostowe na obiektach:
MS-44A:
– Wykonanie pali testowych CFA,
– Wykonanie platform roboczych P1.
WS-45A:
– Wykonanie sięgaczy,
– Wykonanie platform roboczych.
WS-47:
– Wykonanie platform roboczych P1 i P2 do wykonania pali CFA,
– Wykonanie sięgaczy do platform P1 i P2.
WS-52:
– Wykonanie odhumusowania pod platformy P12, P11, P8, P7,
– Wykonywanie platformy roboczej na podporze P2, P3, P4.
WS-54:
– Wykonanie odhumusowania pod platformy P12,P11,P8,P7,
– Wykonanie wykopu pod platformy P12, P11,
– Wykonanie platformy P15.

Trwa nadal przebudowa kolizji elektroenergetycznej. Przy Kolizji nr 1SN, 9SN, 1NN, aktualne trwa montaż kabla. Przy Kolizji nr WN4 na stanowisku 20 i 21 montowane są fundamenty. Trwa przebudowa Kolizji Wodociągowej nr W7. Przebudowywane są również Kolizje Teletechniczne (T1 i T11) oraz przebudowa Kolizji Gazociągu nr GŚ-1 na etapie robót ziemnych. Kolizja GŚ-1a i 1b została ukończona. Trwa przeprowadzenie odbioru technicznego.
W zakresie kanalizacji deszczowej trwa wykonanie przejść pod trasą główną.
Trwają również prace rozbiórkowe budynków mieszkalnych znajdujących się na Ptaszkowie.

Na terenie budowy w miesiącu październiku średnio pracowało 115 jednostek sprzętowych (Spycharki/Równiarki, Koparki, Herwester, Forwarder, Ładowarka, Podnośnik koszowy, Rębak,Wciągarka LKT81, Wiertnica, Torkretnica, Podnośnik teleskopowy, Walce). Średnie zatrudnienie wyniosło około 69 osób. Na terenie budowy zostało wykonane zdjęcie humusu w ilości – 146 693 m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża – 47937 m2, nasypy – 46725 m3, wykopy – 29683 m3, wycinka drzew – 2681 szt, wycinka krzewów – 5,35 ha, rozbiórka budynków – 44 szt, wykop na portalu południowy przy Tunelu TS-26 – 2878 m3, torkretowanie i kotwienie siatek na skarpach portalu południowego – 1890 m2. Na całej Trasie Głównej przeprowadzane były nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

Na terenie budowy (zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ) w ubiegłym tygodniu (2-8 listopada 2020 roku) zostało wykonane usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy, nasypy, stabilizacja podłoża, profilowanie i zagęszczanie podłoża, zostały zamontowane przepusty tymczasowe, wykonano wykop rowów, wycinkę drzew, rozbiórki, prace porządkowe, odwodnienie terenu, oraz osuszanie warstw nasypu. Na całej trasie głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy Tunelu TS-26, gdzie zostało wykonane zabezpieczenie skarpy czołowej na portalu południowym, skarp bocznych i wykop. Przygotowano zaplecze budowy. Prowadzony jest Wykop na obiekcie TS-32. Rozpoczęły się roboty przygotowawcze na obiekcie WS-36, gdzie prowadzone są prace związane z przygotowaniem platform pod palownicę na przyczółku w osi A, odhumusowaniem, nasypaniem grubego kruszywa i utwardzeniem terenu.

Źródło: GDKKiA

Reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Reply