Garaż na sprzedaż w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego – garaż nr 5 o powierzchni 30,35m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. P. Ściegiennego 6.

Przetarg odbędzie się 14 stycznia 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211.

Cena lokalu użytkowego – garażu nr 5 z 3,8% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi: 25 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2 500,00 zł do dnia 10 stycznia 2020 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2019) .

Zobacz inne

Leave a Comment