Garaż do wynajęcia

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego położonego przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze.

Cena wywoławcza za najem garażu o powierzchni 18,48 m2 ustalona została na kwotę 122,71 zł brutto miesięcznie.

Przetarg odbędzie się 24.05.2022 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 25,00 zł do dnia 20.05.2022 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 Bank PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. 75 64-55-134.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment