Funkcjonowanie jednostek OSP na terenie Gminy Kamienna Góra

W sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze radni wspólnie z sołtysami wysłuchali informacji na temat funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy.

Mł. bryg. Karol Leszczyński i Prezes Zarządu Gminnego OSP Piotr Respondek przedstawili m.in. działania ratowniczo-gaśnicze, statystyki interwencji w poszczególnych rodzajach zdarzeń, udział jednostek w poszczególnych zdarzeniach i zasoby jednostek OSP.

Na terenie Gminy Kamienna Góra działa 6 jednostek OSP: Janiszów, Ptaszków, Krzeszów, Pisarzowice, Leszczyniec, Ogorzelec. Jednostki Krzeszów i Ogorzelec włączone są do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i mogą być zadysponowane do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie całego kraju.

Każda jednostka posiada Młodzieżową Drużynę Pożarniczą składającą się z dzieci w wieku 8-18 lat.

Członkom Ochotniczych  Straży Pożarnych przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 12 zł za godzinę udziału w akcji, natomiast za udział w szkoleniach 6 zł za godzinę.

W 2018 roku jednostki wyjeżdżały 186 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Jednostki dysponują dziesięcioma samochodami gaśniczymi, sprzętem do ratownictwa technicznego, medycznego, wodnego i pożarniczego.

Na bieżąco członkowie OSP uczestniczą w kursach i szkoleniach podnosząc swoja wiedzę i umiejętności.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment