Funkcjonariusze Ruchu Drogowego w akcji pod kryptonimem “Kaskadowy Pomiar Prędkości”

Kamiennogórscy policjanci 23 maja br. brali udział w akcji pod kryptonimem „Kaskadowy Pomiar Prędkości”, której celem było zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ujawnienie i eliminowanie wszelkich nieprawidłowości z tym związanych, jak też napiętnowanie negatywnych zachowań kierowców, wynikających z nadmiernej prędkości.

Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego w dniu 23 maja br., mając na uwadze akcję pod kryptonimem „Kaskadowy Pomiar Prędkości” prowadzoną na drogach województwa dolnośląskiego, przeprowadzili działania na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Akcja miała na celu przede wszystkim zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak też ujawnienie i eliminowanie wszelkich negatywnych zachowań kierujących. Głównym zadaniem policjantów wynikającym z działań było egzekwowanie od kierowców przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach powiatowych. Policjanci zatrzymując do kontroli pojazdy, sprawdzali wymagane dokumenty i przy tej okazji również kontrolowali trzeźwość kierujących. Podczas opisanych działań funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego skontrolowali łącznie 24 pojazdy z czego w 11 przypadkach ujawniono przekroczenie prędkości, na 7 kierujących nałożono mandaty karne w związku z popełnionymi przez nich wykroczeniami.

Źródło: Policja Kamienna Góra

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz