Fundusz sołecki podzielony

Dziś dnia 23.09.2014 roku w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2015 i innych istotnych spraw dotyczących naszego sołectwa.

Kwota przypadająca naszemu sołectwu na rok 2015 wyniosła ponad 27.000 zł.

Wszystkie zgłoszone wnioski zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zebranych mieszkańców Czadrowa.
Największa część funduszy została przeznaczona na wybudowanie placu zabaw przy osiedlu mieszkaniowym.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment