Fundacja Nasz Świat otrzymała dotację

Fundacja Nasz Świat, organizacja pozarządowa z terenu Kamiennej Góry, otrzymała dotację w kwocie 4950 zł. na dofinansowanie zadania: “Wymiana niesprawnego sprzętu biurowego”. Uzyskane wsparcie pochodziło z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zostało przyznane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz