Festiwal Sztuki Włókna w Kowarach

W dniach 10-23 września 2018 roku w Kowarach odbędzie się Festiwal Sztuki Włókna – XLV Międzynarodowe Sympozjum „Warsztat Twórczy – Kowary 2018”

W ramach tego kulturalnego wydarzenia w Kowarach odbędą się dwie wystawy:

“Kowary woskiem malowane” – wystawa Agnieszki Godszling w Domu Tradycji Miasta Kowary (1 piętro), Kowary ul. Górnicza 1.
Wernisaż wystawy: 12 września 2018 roku o godz.16:00.
Wystawę będzie można oglądać w dniach: 12-24 września 2018 roku.

“R-OBO – finisaż WT-Kowary” – Wystawa robocza uczestników Sympozjum w Galeria “Przedwiośnie”, Kowary ul. Górnicza 22.
Wernisaż wystawy: 20 września 2018 roku o godz.16:00.
Wystawę będzie można oglądać w dniach: 20-24 września 2018 roku.

45. Festiwal Sztuki Włókna-Kowary 2018, jest wydarzeniem corocznym i cyklicznym. Wieloletnie doświadczenia nakłoniły organizatora do precyzowania motywu przewodniego, dla każdorazowych przedsięwzięć, który ukierunkowuje imperatywy twórcze uczestników. Celem zadania jest promocja wartości i zjawisk zawartych w przesłaniu: „Patriotyzm i tradycje regionu dolnośląskiego – Współcześnie”, oraz kontynuacja najstarszego i jedynego w Polsce przedsięwzięcia artystycznego dla profesjonalnych twórców „sztuki włókna”. Priorytetem zadania jest utrwalanie wartości tkaniny unikatowej jako profesjonalnej dziedziny sztuki w kontekście kultury polskiej i światowej, między innymi poprzez konfrontację tradycji i nowoczesności.

Koncepcją zadania jest stworzenie sprzyjających warunków artystom i mieszkańcom społeczności lokalnych do konfrontacji własnej wiedzy na temat tradycji regionu dolnośląskiego oraz odniesienie się do świadectw zaczerpniętych z kultury lokalnej i pielęgnacji postaw patriotycznych budowanych na tożsamości kulturowej.

Na całokształt Festiwalu Sztuki Włókna- Kowary 2018 składają się dwie części:

I – cz. „Kreacje wizualne”, są skierowane do zaproszonych artystów biorących czynny udział w działalności wystawienniczej, wernisażach, w procesach kreatywnych z miękkich mediów ze szczególnym uwzględnieniem przesłania Festiwalu pt. „Patriotyzm i tradycje regionu dolnośląskiego – Współcześnie”. Artyści będą mieli możliwość zwiedzania zabytków dolnośląskich osadzonych w pejzażach karkonoskich zaliczanych do „spiritus movens” regionu. Zwrócenie uwagi artystów na dziedzictwo niematerialne regionu dolnośląskiego, jako niezbędnego czynnika do zrozumienia i odkodowania dziedzictwa o wymiarze materialnym. Zaproszeni artyści o wybitnych zdolnościach manualnych gwarantują nowatorskie podejście do tematu i kreacji wizualnych w dziedzinie Sztuki Włókna.

II – cz. „Porozumienie przez sztukę”, skierowane do lokalnych środowisk kulturalnych, które skupiają wokół Festiwalu odbiorców sztuki i uczestników dyskursów oraz pokazów interakcyjnych. Zaproszenia będą przekazane do „Osiedlowych Domów Kultury”, uczestników „Warsztatów Terapii Zajęciowej”, oraz indywidualnych osób zainteresowanych problematyką spotkań.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja na rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej, a kuratorem generalnym prof. Ewa Maria Poradowska –Werszler.Share

Zobacz inne

Leave a Comment