Eksmitują uciążliwego sąsiada z lubawskiej kamienicy?

Do przedstawionego na naszym portalu problemu, z jakim zmagają się mieszkańcy jednej ze wspólnot mieszkaniowych w Lubawce, o którym informowaliśmy tutaj, odniósł się Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce. Przypominamy, że jeden z lokatorów zajmujący lokal socjalny zanieczyszczał odchodami lubawską kamienicę. Wszystko wskazuje na to, że uciążliwemu lokatorowi nie zostanie przedłużona umowa najmu i zostanie eksmitowany z przedmiotowego lokalu.

Prezentujemy wyjaśnienie ZGM w Lubawce.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce przy ul. Zielonej nr 12 jest zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej, gdzie znajduje się sporny lokal socjalny, którego najemca załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne w częściach wspólnych budynku,

Sprawa najemcy lokalu socjalnego była również przedmiotem interwencji Komisariatu Policji w Lubawce – pismo z dnia 06.07.2020r.

Kilkakrotnie były przeprowadzane wizje lokalne w budynku (31.07.2020r. 07.09.2020r. 14.09.2020r. 06.10.2020r. 09.10.2020r.) w czasie których rozmawiano z najemcą lokalu socjalnego w sprawach dotyczących przestrzegania regulaminu porządku domowego, uporządkowana strychu stanowiącego część wspólną budynku z wiader tam się znajdujących do których załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. Współwłaściciele nieruchomości otrzymali w tej sprawie stosowne pismo. Zaznaczyć należy, że najemca ma zapewniony swobodny i wyłączny dostęp do WC, które znajduje się na półpiętrze klatki schodowej między parterem a I piętrem.

W dniu 06.10.2020r.przy udziale współwłaściciela nieruchomości została dokonana kolejna wizja lokalna i najemca lokalu otrzymał ponownie pismo wzywające do natychmiastowego uprzątnięcia pomieszczeń wspólnych w budynku. Pismo otrzymali do wiadomości współwłaściciele nieruchomości oraz  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze.

Przeprowadzona w dniu 09.10.2020r. powtórna kontrola z udziałem jednego ze współwłaścicieli nieruchomości wykazała, że najemca nie zastosował się do powyższych zaleceń, ostateczny termin uprzątnięcia pomieszczeń strychowych ustalony został na dzień 14.10.2020r.

Nie wywiązanie się z powyższych obowiązków skutkowało będzie brakiem przedłużenia umowy najmu socjalnego i eksmisją z przedmiotowego lokalu.

Nieprawdziwe były przedstawione zarzuty o braku jakichkolwiek działań ze strony Gminy i Zarządcy nieruchomości. W ramach posiadanych przez Zakład kompetencji prowadziliśmy i prowadzimy działania zmierzające do rozwiązania zaistniałej sytuacji.  

Zobacz inne

Leave a Comment