Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej

W szkółce leśnej w Krzeszowie grupa uczniów klas I-III szkół z powiatu kamiennogórskiego, wytypowanych przez nauczycieli biologii, uczestniczyła w ekowycieczce edukacyjnej i warsztatach fotograficznych. Dzieci poznały otaczające je środowisko oraz rozmawiały o formach ochrony przyrody. W drugiej części zajęć pod okiem instruktorów miały okazję nauczyć się wykonywać zielniki techniką fotograficzną (cyjanotypia). W godzinach popołudniowych kurs wykonywania zielników odbędą nauczyciele. Dzisiejsze zajęcia obserwowała wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Powyższe działania odbywają są w ramach realizowanego przez Powiat Kamiennogórski, w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra zadania “Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”. Na realizację przedsięwzięcia … Czytaj dalej Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej