Ekologiczny Zakątek Optymistów

Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich działając dla dobra wspólnego aktualnie realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Kamienna Góra pt. Zakątek pod topolą.

Aby stworzone miejsce służyło mieszkańcom Krzeszowa i turystom muszą być wykonane prace w ramach realizowanego projektu:

– druga część ścieżki zmysłów
– ścieżka z płyt perforowanych dojścia do boiska gry w bule
– uporządkowanie placu-rozplantowanie kamienia na podłoże

Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich potrzebuje do pomocy chętne osoby z okolic Krzeszowa.
Każda osoba, która chce pomóc w pracy fizycznej proszona jest o stawiennictwo dnia 9 maja wieczorem przy Ekologicznym Zakątku Optymistów w Krzeszowie.

Szczegóły u sołtysa Krzeszowa Pana Kazimierza Ogorzałka pod nr tel. 667 359 910.Zobacz inne

Leave a Comment