Edyta Wyrostek odwołana z funkcji przewodniczącej z naruszeniem ustawy

Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego Edyty Wyrostek. Przypominamy, że w czerwcu br. radni dokonali zmian w składzie prezydium rady. Po rozszerzeniu porządku obrad, burzliwych dyskusjach i przerwach obrad odwołano przewodniczącą Edytę Wyrostek i wiceprzewodniczącego Mariusza Mućwickiego, o czym informowaliśmy tutaj.

O rozstrzygnięciu nadzorczym powiadomił dziś (poniedziałek, 1 sierpnia) starosta Jarosław Gęborys podczas konferencji prasowej.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 2 Konstytucji RP, polegającym na przeprowadzeniu przez Radę Powiatu w sposób nieuzasadniony reasumpcji głosowania.
Od rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. w terminie 30 dni.
Na najbliższej sesji rady powiatu, która odbędzie się 30 sierpnia, będzie przewodniczyć Edyta Wyrostek.

Wideo: Starostwo w Kamiennej Górze
Share

Zobacz inne

Leave a Comment