Dzierżawa działki w Kamiennej Górze

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na dzierżawę działki niezabudowanej nr 15/2, obręb nr 5 miasta Kamienna Góra przy ul. Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
Cena wywoławcza za dzierżawę ww. działki o powierzchni 498 m2 ustalona została na kwotę 338,64 zł brutto rocznie.

Przetarg odbędzie się 28.09.2023 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 50,00 zł do 22 września 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu z dopiskiem, jakiej działki dotyczy. Ponadto w ww. terminie należy złożyć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta (pok.306) dowody potwierdzające własność nieruchomości sąsiedniej położonych przy działce przeznaczonej do dzierżawy.

Bliższych informacji na temat przetargu, projektu umowy najmu oraz terminu oględzin garażu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. 75 64 55 134.

Share

Zobacz inne