Dzień Żołnierzy Wyklętych

Jutro dnia 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Polskie święto państwowe poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Żołnierze Wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

75166

Share

Zobacz inne

Leave a Comment