Dzień św. Nepomucena

Dnia 21.05.2015 r. w Kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie liturgiczne św. Nepomucena. Figurę świętego Jana Nepomucena można spotkać od Litwy po Niemcy i Włochy. Jan Nepomucen uważany był za patrona dobrej spowiedzi i spowiedników. Miał chronić przed wzburzoną wodą i powodziami, stąd jego pomniki ustawiane były często przy mostach i nad wodą. Nepomuki występują w wielu postaciach: od wyrafinowanych barokowych rzeźb do ludowych świątków. Te ostatnie, charakterystyczne dla terenów Polski, można często spotkać w kapliczkach przy brodach, lub na rozstajach dróg.

Wspominamy o tym święcie, ponieważ na terenie sołectwa Czadrów również posiadamy figurę św. Nepomucena.
Znajdujący się w Czadrowie, kamienny barokowy Nepomuk jest usytuowany na skarpie rzeki Zadrny, przy drodze wjazdowej na fermę drobiu. Adoruje krucyfiks trzymany prawie poziomo w obu rękach. Szczególny wyraz twarzy Jana ma w sobie coś niepokojącego. Datuje się go na 1867 rok. Postać ma wysokość 153 cm a cały pomnik 320 cm. Obiekt groził przewróceniem, ale w roku 1984 został naprawiony przez mieszkańców.

Pierwszą figurą Jana Nepomucena jest pomnik w Pradze, na moście Karola, z którego miał zostać zrzucony. Wokół jego głowy pojawiło się pięć gwiazd (symbolizujących pięć cnót męczeńskich), tworzących aureolę, która ponoć miała ukazać się w miejscu wrzucenia go do rzeki. Większość Nepomuków wzorowana jest właśnie na figurze, która stanęła na praskim moście Karola w roku 1683.

W ikonografii święty przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie, rokiecie, birecie. W ręku trzyma palmę męczeńską, niekiedy palec na ustach, symbol zachowanej tajemnicy. Jego atrybutami są: klucz, książka, kłódka, krzyż w ręce, zapieczętowany list, most (z którego został zrzucony), pieczęć, wieniec z pięciu gwiazd (w środku napis tacui – milczałem), woda, zamek.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment